Home Theater Center
مرکز بررسی سیستم های صوتی و تصویری

مقایسه دو نسخه از بلوری پارک ژوراسیک

ویدئوی زیر اصلاحات دوباره ای است که بروی نسخه ی 2013 بلوری فیلم Jurassic Park صورت گرفته است, تفاوت ها را در مقایسه با نسخه ی 2011 فیلم ببینید. نسخه ی 2013 همان نسخه ی است که به صورت سه بعدی نیز عرضه شد.

 

 

ارسال نظر

1.کاربران سایت باید هنگام ارسال دیدگاه از کلمات مناسب استفاده کنند. در صورت مشاهده‌ی کلمات رکیک و نامناسب، پیغام کاربر حذف شده و در صورت تکرار، نام کاربری و IP وی مسدود می‌شود.
2.لطفا در هنگام پاسخ دادن به سوالات از به کارگیری الفاظ و جملاتی تحقیرآمیز که باعث دلسردی کاربر سوال کننده شود خودداری کنید.


ورود اعضاء