بیت ریت و فرکانس نمونه برداری

  • پرینت

صحبت از ميزان نمونه گيري از ديسك در پليرها به حدي مهم است كه نميتونم از كنارش به سادگي بگذرم, و هر چند وقت بايد مطلبي هر چند كوتاه در اين رابطه بنويسم تا دوستان براشون اين نكته جابيفته و به هنگام خريد هر نوع پلير صوتي و تصوير ديجيتال كاملا به ميزان بيت ريت و ميزان نمونه گيري دستگاه از سورس دقت كنند.

در نوشته هاي گذشته توضيح داده شد براي اجراي يك ديسك نوري ابتدا بايد داده هاي ديجيتال توسط مدار (DAC) به موج آنالوگ تبديل شود و سپس توسط فركانس (Nyquist) از موج آنالوگ نمودار ساخته شود و بسته به میزان بیت ریت نمونه برداری شود.

فرقي نميكنه يك سي دي پلير ميخريد يا يك دي وي دي يا بلوري پلير اولين نكته كه بايد به آن توجه شود قدرت پردازشگر دستگاه است, وفاداري صدا و تصوير ديجيتال به منبع اصلي به دو چيز بستگي دارد؟ اول ميزان داده هاي ديجيتال كه بروي ديسك ذخيره شده و فرمت ذخيره سازي آن كه بي تلف (lossless) است يا تلفاتي (lossy) دوم ميزان Analog frequency و sampling rate

 هرچقدر ميزان فركانس (Nyquist) بيشتر باشد تعداد كلاك هاي زده شده بيشتر و بهم نزديك تر است با افزايش ميزان بيت ريت Sampling period بهتري خواهيم داشت و سيگنال نهايي به دست آمده نزديك تر به موج اصلي خواهد بود. به دو تصویر زیر توجه کنید تصویر شماره ۱ فرکانس تقریبی bit10 MHz27 را نشان میدهد و تصویر شماره ۲ فرکانس تقریبی bit14  MHz216 را نشان ميدهد.

 به تعداد کلاک ها, فاصله و نقاط Sampling شده توجه کنید.

 ميزان سيگنال به دست آمده از ديسك و نزديكي آن به سورس بستگي به ميزان نقاط Sample شده دارد. به تصوير زير توجه كنيد فلش هاي قرمز نقاط نمونه گيري شده را نشان ميده

با اتصال نوك فلش ها به هم ميزان نزديكي سيگنال به دست آمده از موج اصلي نشان داده مي شود تصوير زير

  نمودار به دست آمده نهايي كيفيت واقعي صدا و تصوير ما از ديسك است, كه بسته به طراحي و كلاس پلير بسيار متفاوت است.

درباره اين موضوع در آينده اگر وقت شود بيشتر صحبت خواهم كرد.