14 ساله شدیم...

  • پرینت

http://htcenter.ir/images/HomeTheaterCenter/other/logo_%20copy.png

20 شهریور 1386 تا 20 شهریور 1400

14 سال شد که با هدف آموزش و به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان از صدا و تصویر، بی چشم داشت مالی، محترم و مستمر در کنار شما همراهان سایت بودیم و خواهیم بود.
سپاس از همراهی شما عزیزان
ارادتمند شما
بهرنگ برزین