مقایسه دو نسخه از بلوری پارک ژوراسیک

  • پرینت

ویدئوی زیر اصلاحات دوباره ای است که بروی نسخه ی 2013 بلوری فیلم Jurassic Park صورت گرفته است, تفاوت ها را در مقایسه با نسخه ی 2011 فیلم ببینید. نسخه ی 2013 همان نسخه ی است که به صورت سه بعدی نیز عرضه شد.